ราคากระบอกน้ำ

ราคากระบอกน้ำ

 

**ราคากระบอกน้ำ ที่แสดงนี้ เป็นราคาเริ่มต้นที่ขั้นต่ำ 100 ชิ้น**

**สอบถาม สต็อค/สี/รายละเอียดหรือขั้นต่ำอื่น ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทาง**

50
50-100
100-150
150-200
200

ผลงานของเรา

0

กระบอกน้ำ Renatar

ผลงานกระบอกน้ำเด็ก แก้วน้ำเด็ก กระติกน้ำเด็ก พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก Around World

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก FRESH DIGITAL

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก INFINITY PEACE

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก MAGNUM

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก NIDA

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก Purin Purin

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก Rugby School

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก Rugby School

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำพลาสติก YSF

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำฟางข้าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำฟางข้าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำฟางข้าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำสแตนเลส Arabica M

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำสแตนเลส NBTC

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำสแตนเลส Royal Thai Air Force

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำสแตนเลส Small Group Activity

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำสแตนเลส SP

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

กระบอกน้ำสแตนเลส กรมทหารราบที่ ๕

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

0

แก้วเก็บความเย็น AMENA

ผลงานกระบอกน้ำ พร้อมสกรีนโลโก้
รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม เพื่อเป็นสินค้าแจก สินค้าสมนาคุณ
สินค้าโปรโมชั่น ของแจกลูกค้า สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-4081377

QR CODE LineOA

พกพาไปทุกที่กับกระบอกน้ำหลากสี

 

 

 

      สีสันของกระบอกน้ำเป็นจุดสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  เนื่องจากทำให้ชีวิตดูมีสีสัน  มีชีวิตชีวาสดใสในทุกๆวัน  ซึ่งในยุคนี้มีบริษัทที่รับผลิตมากราย  ทำให้ผู้ที่ต้องการตัวผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ในเรื่องราคากระบอกน้ำจะมีทั้งกระบอกน้ำราคา ทั้งถูกและแพง ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของวัสดุที่นำมาทำกระบอกน้ำนั่นเอง ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยเพื่อรองรับความเร่งด่วนของธุรกิจ  ซึ่งมีการผลิตบรรจุภัณฑ์มากมาย  เช่น  กระบอกน้ำพลาสติกดับกระหายรับหน้าร้อน กระบอกน้ำ  แก้วน้ำสุญญากาศของขวัญ รับผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม ฟรีสกรีนโลโก้และสโลแกน แก้วน้ำพรีเมี่ยมนำเข้า

       นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นอีก  เช่น  กระบอกน้ำพลาสติก กระบอกน้ำเก็บความร้อน กระบอกน้ำใส่ของร้อน กระบอกน้ำเก็บความเย็น กระบอกน้ำสแตนเลส กระบอกน้ำสุญญากาศ กระบอกน้ำหูจับ กระบอกน้ำพร้อมหลอดดูด กระบอกน้ำหลายขนาด กระบอกน้ำหลากสี กระบอกน้ำดัมเบล กระบอกน้ำสีเงิน กระบอกน้ำขนาด 750 ml กระบอกน้ำขนาด 450 ml ตลอดจนกระบอกน้ำราคาถูก ที่จำหน่ายในราคาส่งมีให้เลือกหลายรูปแบบ สามารถเก็บความร้อนและความเย็น คุณภาพดี สีสันสวยงาม ดีไซน์สวยเก๋ มีหลายขนาดให้เลือก พกพาสะดวก สามารถนำมาเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ เพื่อนร่วมงาน ในเทศกาลต่าง ๆ พร้อมสกรีนโลโก้ ตามต้องการ จะเห็นได้ว่ากว่าจะผลิตกระบอกน้ำได้แต่ละขั้นตอน  เราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของกระบอกน้ำด้วยเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานให้มากที่สุด ซึ่งทั้งนี้แต่ละรูปแบบของกระบอกน้ำก็จะส่งผลกับเรื่องวัสดุและราคากระบอกน้ำอีกด้วย ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

1.กระบอกน้ำพรีเมี่ยม กระบอกน้ำลักษณะนี้จะมีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะว่า จะได้รับการสั่งผลิตเป็นพิเศษใช้ในโอกาสต่างๆ
2.กระบอกน้ำมักมีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก บางยี่ห้อก็มีแก้วน้ำในตัวด้วย ซึ่งช่วยให้เราสะดวกในการดื่มน้ำและเป็นการป้องกันโรคติดต่อบางชนิดได้ด้วย เนื่องจากไม่ต้องใช้แก้วน้ำร่วมกับคนอื่นนั่นเอง
3.กระบอกน้ำมีหลายชนิดให้เราเลือกใช้งาน เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานที่ที่จะไปได้ จะทำจากวัสดุไหน ต้องการเก็บความร้อนหรือเย็นได้ไหม หรือต้องการแบบธรรมดาก็มีหลายราคา แถมทำจากวัสดุที่ทนทานด้วย ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน ราคากระบอกน้ำก็มีหลากหลาย
4.กระบอกน้ำสามารถดัดแปลงเป็นสิ่งของได้หลายอย่าง เช่น ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้ว อาจนำมาทำเป็นกระบอกใส่ดินสอปากกาหรือเป็นกระปุกออมสินก็ได้อีก ปลูกต้นไม้ต้นเล็ก ๆก็ได้นะ แต่ว่าอาจจะต้องเจาะรูข้างล่าง เพื่อให้ระบายน้ำจะตั้งโต๊ะหรือจะแขวนก็เท่ไปอีก ยังไงก็ลองนำไปทำกันดู

       นี่คือประโยชน์ของกระบอกน้ำที่หลายคนอาจจะคิดไม่ออกว่า เจ้าสิ่งนี้ทำประโยชน์อะไรให้กับชีวิตเราได้บ้างนอกจากใช้เป็นภาชนะใส่น้ำ จะเห็นได้ว่าสามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจก็ได้ หรืออาจใช้เป็นของที่ระลึกเก็บไว้โชว์ก็ได้ นอกจากนี้หากเราไม่ใช้กระบอกน้ำเหล่านี้แล้ว ก็ยังนำมาประดิษฐ์เป็นของได้อีกหลายอย่าง ไม่ต้องนำไปทิ้ง ช่วยลดขยะให้กับโลกของเราได้ด้วย จะเห็นได้ว่าไม่ว่าสิ่งของอะไร เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้เข้ากับชีวิตของเราได้ทั้งนั้น คราวนี้คงเลิกคิดแล้วนะว่า กระบอกน้ำต้องใส่น้ำอย่างเดียว เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจริง ๆ และราคากระบอกน้ำ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่หลากหลาย เราสามารถเลือกให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของเราได้