GS001

In stock

Bottle Stainless Steel 304 DoubleWall Food Grade500 ML MUGS Stainless Steel 304 DoubleWall Food Grade ขนาด 350 ML  จำนวนสี 8 สี ตามภาพ

0

Category:

Share this product

ขั้นตอนการสั่งผลิตกระบอกน้ำพรีเมี่ยม

กระบอกน้ำ

เลือกรุ่นสินค้าที่ต้องการ พร้อมส่งโลโก้ให้บริษัท

กระบอกน้ำ

ทีมงานจัดทำ Artwork ตามแบบที่
ต้องการ วางบนตัวสินค้า
ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

กระบอกน้ำ

บริษัทจัดทำ ตัวอย่างสินค้า
ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความ
ถูกต้องเพื่อดำการผลิตสินค้าทั้งหมด

จัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนด