0

ผลงาน 49 กระบอกน้ำ ป.ป.ช.

วัสดุ : Plastic
ขนาด : 70*220 mm.
น้ำหนัก : 102.7 g
ขนาดบรรจุน้ำ : 650 ML

0

ผลงาน 12 กระบอกน้ำ ENGLE ONE

วัสดุ : PP/PC+Tritan
ขนาด : 65*245 mm.
ขนาดบรรจุน้ำ : 580 ML

ฝ่ายขาย 24 ชั่วโมง

จิรา 063-464-6218
jira@premium-perfect.com

กรกมล 063-401-3003
kornkamon@premium-perfect.com

กันต์กมล 063-426-7722
kankamon@premium-perfect.com

ยอดพธู 086-339-3951
patoo@premium-perfect.com

อดิศักดิ์ 063-401-3113
adisak@premium-perfect.com

ขวัญทิชา 063-401-3223
kwanticha@premium-perfect.com

นิลาวัลย์ 063-401-3553
nilawan@premium-perfect.com