Blog
ในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น นับว่าเป็นเทศกาลแห่งความยินดี ที่ไม่ว่าใครก็อยากที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันทั้งนั้น ทั้งการมอบของขวัญให้คนที่เรารัก และการมอบความรักให้ซึ่งกันและกัน หากในมิติของความสัมพันธ์ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่นับว่าเป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือนการมอบความสุขซึ่งกันและกัน และเป็นเทศกาลที่คล้ายหลายคนน่าจะรอกันมาตลอดปี เพื่อที่จะได้กลับบ้าน และพบกับคนในครอบครัวที่เรารัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *